Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống bơm chữa cháy cho nhà máy Công ty Wendler tại KCN Tam Thăng – TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống bơm chữa cháy cho nhà máy Công ty Wendler tại KCN Tam Thăng – TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Hình ảnh đặc trưng

Comment