Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống bơm chữa cháy cho nhà máy công ty may Việt Tường Phát – Quế Sơn, Quảng Nam

Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống bơm chữa cháy cho nhà máy công ty may Việt Tường Phát – Quế Sơn, Quảng Nam

Hình ảnh đặc trưng

Comment