Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống báo cháy nhà máy công ty JoungJin Vina - tại KCN Tam Thăng – TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống báo cháy nhà máy công ty JoungJin Vina - tại KCN Tam Thăng – TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

Hình ảnh đặc trưng

Comment